Vítejte v MŠ POD ŠPILBERKEM!
Údolní 704/9a, 602 00 Brno-střed
Provoz MŠ7:00 - 16:30

Zahrada radosti

Milí rodiče,

možná už tušíte, že se po dvou letech blíží již XI. Ročník tradiční a úspěšné akce Klubu rodičů:

„Zahrada radostí“

Termín konání sobota 21. května 2022 10.00 – 15.00.

Jde nejen o příjemné setkání dětí, rodičů, prarodičů, kamarádů a přátel naší školky, ale i o příležitost získat finanční prostředky do fondu zvelebování školky pro naše děti. Protože jde tradičně o akci, na které se sejde velké množství dětí i dospělých, je potřeba vše řádně promyslet a připravit.

Obracíme se proto na vás s prosbou o pomoc, abychom společně zajistili doprovodný program, tombolu a dospělé zodpovědné za jednotlivá stanoviště.

V této fázi přípravy bychom potřebovali pomoci především s vymyšlením a zajištěním náplně jednotlivých stanovišť. Prosím zkuste se zamyslet nad tím, jaká činnost by mohla děti bavit a Vy byste byli schopni ji zajistit (s pomocí dalších rodičů). Kreativitě se meze nekladou! Pro lepší představu: v minulosti děti vyráběly a vařily švestkové knedlíky, nechávali si malovat na obličej, vyráběly bylinkové sáčky, autíčka ze dřeva… apod. Může jít o jakoukoliv kreativní, řemeslnou nebo sportovní činnost… Prosím, pokud máte nějaký nápad a jste ochotni podílet se na jeho uskutečnění, budeme moc rádi, pokud dáte vědět co nejdříve některé paní učitelce.

Stejně tak, pokud máte tip na kulturní program (kapelu, divadlo….), dejte prosím vědět, nejlépe co nejdříve.

Jakmile budeme mít představu o tom, jaká stanoviště budeme moci realizovat, vytvoříme tabulku, do které se zapíší rodiče ochotni s nimi pomoci (kromě stanovišť bude třeba vaší pomoci i v bufetu, tombole) a uskutečníme přípravnou schůzku (cca 3 týdny před konáním Zahrady radostí). Podrobnosti se včas dozvíte.

Prosím neváhejte se obrátit na paní učitelky nebo na Klub rodičů jakýmikoliv dotazy či  podněty. Chápeme, že pro spoustu rodičů je Zahrada radostí dosud neznámým pojmem. Především novým rodičům tedy vše rádi vysvětlíme.

Věříme, že pro spoustu dětí, rodičů, bývalých žáků a dalších příznivců naší školky bude Zahrada radostí milou a vítanou možností, jak po delší době zase vidět známé tváře a zažít naši školku jinak než v každodenním shonu.

Děkujeme všem, kteří se zapojí a  pomohou!

Za Klub rodičů

Anna Zemandlová