Vítejte v MŠ POD ŠPILBERKEM!
Údolní 704/9a, 602 00 Brno-střed
Provoz MŠ7:00 - 16:30

Klub rodičů

Klub rodičů

  • Je dobrovolný, nepolitický spolek rodičů a přátel Mateřské školy POD ŠPILBERKEM, jehož cílem je úzká, přátelská spolupráce rodičů s mateřskou školou.
  • Nabízí prostor pro všechny, kdo chtějí něco udělat pro školku a pro svoje děti.

Klub rodičů tvoří členové, kterými jsou všichni rodiče dětí, a výbor Klubu rodičů. Výbor Klubu rodičů se skládá z nejméně pěti členů (předseda, členové výboru, revizor) a schází se pravidelně 1x za měsíc. Na schůzkách jsou projednávány zejména akce pořádané ve spolupráci s mateřskou školkou. Vítáni jsou však nejen členové výboru, ale i další rodiče, kteří mají zájem aktivně se podílet na fungování naší MŠ.

Příspěvky

Cílem činnosti tohoto spolku je vzájemná spolupráce rodičů a pedagogických pracovníků při výchově dětí. Klub rodičů hospodaří s finančními prostředky získanými z členských příspěvků, ze sponzorských darů a případných dotací a grantů či získaných svou jinou činností.

Finanční prostředky Klubu rodičů slouží převážně k zajištění akcí dětí, které nejsou hrazeny z rozpočtu MŠ, např. kulturní akce dětí, sportovní a turistická činnost dětí a další zájmová činnost dětí.

  • PŘEDŠKOLÁCI – 2 500 Kč / školní rok
  • MLADŠÍ DĚTI –    1 800 Kč / školní rok

Transparentní účet Klubu rodičů: 2600319110/2010
Příspěvky je možné rozdělit do dvou pololetních splátek. Pro snadnou identifikaci pište prosím do zprávy pro příjemce jméno dítěte, děkujeme.