Vítejte v MŠ POD ŠPILBERKEM!
Údolní 704/9a, 602 00 Brno-střed
Provoz MŠ7:00 - 16:30

Platby

Informace k platbám

Školné
  • 650 Kč / měsíc

Č.ú.: 19-5169930257/0100
Pro snadnou identifikaci pište prosím do zprávy pro příjemce jméno dítěte, děkujeme.
Školné se platí nejpozději do 25. dne v daném měsíci.

Bezúplatné vzdělávání –  ve školním roce, ve kterém dítě dovrší věku 6 let a plní povinné předškolní vzdělávání (i v případě odložené školní docházky). Platí také pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Strava

Výše úhrady za školní stravování tj. náklady na potraviny, které hradí rodiče v plné výši, je přímo závislá na věku strávníka. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 a 2 (viz níže). Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je dána zákonem, nelze stanovovat žádné výjimky ani jiná alternativní řešení.

  • 3 – 6 LET –   46 Kč / den
  • 7 – 10 LET – 50 Kč / den

Č.ú.: 10634621/0100KB Brno město
Pro snadnou identifikaci pište prosím do zprávy pro příjemce jméno dítěte, děkujeme.
Stravné se platí nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce.

Příspěvky pro Klub rodičů

Příspěvky do fondu Klubu rodičů slouží převážně k zajištění akcí dětí, které nejsou hrazeny z rozpočtu MŠ, např. kulturní akce, sportovní a turistická činnost a další zájmová činnost dětí.

  • PŘEDŠKOLÁCI – 1 900 Kč / školní rok
  • MLADŠÍ DĚTI –    1 200 Kč / školní rok

Transparentní účet Klubu rodičů: 2600319110/2010
Pro snadnou identifikaci pište prosím do zprávy pro příjemce jméno dítěte, děkujeme.
Příspěvky je možné rozdělit do dvou pololetních splátek.