Vítejte v MŠ POD ŠPILBERKEM!
Údolní 704/9a, 602 00 Brno-střed
Provoz MŠ7:00 - 16:30

Platby

Informace k platbám

Školné
  • 650 Kč / měsíc

Č.ú.: 19-5169930257/0100
Pro snadnou identifikaci pište prosím do zprávy pro příjemce jméno dítěte, děkujeme.
Školné se platí nejpozději do 25. dne v daném měsíci.

Bezúplatné vzdělávání –  ve školním roce, ve kterém dítě dovrší věku 6 let a plní povinné předškolní vzdělávání (i v případě odložené školní docházky). Platí také pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Strava

Výše úhrady za školní stravování tj. náklady na potraviny, které hradí rodiče v plné výši, je přímo závislá na věku strávníka. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 a 2 (viz níže). Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je dána zákonem, nelze stanovovat žádné výjimky ani jiná alternativní řešení.

  • 3 – 6 LET –   50 Kč / den
  • 7 – 10 LET – 54 Kč / den

vedoucí školní kuchyně (ŠJ Pellicova 4): paní Renata Raffa

tel. 543 249 559, mobil: 739 001 497

e-mail: sjpellicova@seznam.cz

č účtu: 19 – 5169850257 /0100 Brno město

Příspěvky pro Klub rodičů

Příspěvky do fondu Klubu rodičů slouží převážně k zajištění akcí dětí, které nejsou hrazeny z rozpočtu MŠ, např. kulturní akce, sportovní a turistická činnost a další zájmová činnost dětí.

  • PŘEDŠKOLÁCI – 2 500 Kč / školní rok
  • MLADŠÍ DĚTI –    1 800 Kč / školní rok

Transparentní účet Klubu rodičů: 2600319110/2010
Pro snadnou identifikaci pište prosím do zprávy pro příjemce jméno dítěte, děkujeme.
Příspěvky je možné rozdělit do dvou pololetních splátek.