Vítejte v MŠ POD ŠPILBERKEM!
Údolní 704/9a, 602 00 Brno-střed
Provoz MŠ7:00 - 16:30

Stravování

Stravování

Aktuální jídelníček
Všeobecné informace

Stravu pro děti i zaměstnance naší školy dovážíme ze školní kuchyně Pellicova 4. Složení stravy odpovídá náročným normám pro stravování dětí předškolního věku. Do jídelníčku je zařazováno hodně čerstvého ovoce a zeleninu, k obědu jsou často zeleninové saláty různého druhu. Děti se obsluhují samy (samozřejmě za pomoci zaměstnanců), rozhodují o velikosti porce, ochutnávají, přidávají si podle potřeby. Do jídla je nenutíme, ale dodržujeme zásadu od všeho alespoň zkusit ochutnat.

Pitný režim máme zajištěný nabídkou čerstvé vody, popřípadě čaje v průběhu celého dne ve školce i na zahradě.

Vlastní jídlo si do MŠ přinášejí děti se speciální dietou (potvrzení od lékaře), ŠJ diety nenabízí.

Svačinku lze dítěti podat nejpozději v 8.55 (požadavek hygieny), dítě, které přijde později, musí přijít najezené, dostává pouze ovocnou svačinu před odchodem ven.

Na webu školní jídelny najdete kompletní vnitřní řád.

Ceník

Výše úhrady za školní stravování tj. náklady na potraviny, které hradí rodiče v plné výši, je přímo závislá na věku strávníka. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 a 2 (viz níže). Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je dána zákonem, nelze stanovovat žádné výjimky ani jiná alternativní řešení.

věková skupina celodenní stravování
3 – 6 let 50 Kč / den
7 – 10 let 54 Kč / den
Informace k platbě, přihlašování a odhlašování

Přihlašování a odhlašování stravy prostřednictvím aplikace iCanteen.cz, vždy do 11.00 předchozího dne.

vedoucí školní kuchyně (ŠJ Pellicova 4): paní Renata Raffa

tel. 543 249 559, mobil: 739 001 497

e-mail: sjpellicova@seznam.cz

č účtu: 19 – 5169850257 /0100 Brno město