Vítejte v MŠ POD ŠPILBERKEM!
Údolní 704/9a, 602 00 Brno-střed
Provoz MŠ7:00 - 16:30

Projekty

Projekty

Mateřská škola POD ŠPILBERKEM je zapojená do několika projektů.

MAP BRNO

Statutární město Brno je realizátorem projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně – CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000092. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt je realizován od 1. 5. 2016 do 31. 10. 2017.

Podrobnosti najdete na webu města Brna.
Oficiální plakát zde.

PROJEKT ŠABLONY

Projekt podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, pomáhá školám při společném vzdělávání dětí, a to personálním posílením o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Oficiální plakát zde.

MRKVIČKA – síť mateřských škol podporujících environmentální vzdělávání

Mrkvička je síť mateřských škol a 1. a 2. ročníků základních škol se zájmem o ekologickou výchovu, kterou Lipka koordinuje od roku 2004. Od roku 2009 je jihomoravská síť součástí celostátní sítě MŠ Mrkvička. Jejím cílem je podpořit rozvoj ekologické výchovy v mateřských školách prostřednictvím zprostředkování komunikace mezi mateřskými školami a odborníky na ekologickou výchovu a výměnu informací a zkušeností mezi pedagogy mateřských škol navzájem.

V Jihomoravském kraji je v současnosti zapojeno 131 škol a dalších zařízení.

Podrobnosti najdete na zde.

KDOPAK PŘEČTE POHÁDKU

Projekt městské části Brno – střed je zaměřen na vzájemnou spolupráci seniorů s mateřskými školami tak, aby se spontánní formou navázala komunikace různých generací. Pracuje se sociální interakcí mezi dětmi a dříve narozenými, přičemž mezigenerační učení je obecně považováno za velmi přínosné, nejen v rámci tradičního vzdělávání. Důraz je kladen pouze na ochotu seniorů projektu se zúčastnit, žádné další nároky s tímto nejsou spojeny. Rozsah spolupráce je také vždy přizpůsoben časovým možnostem účastníků. „Naše“ babičky zveme na různé události, slavnosti a akce školy, ale jsme rádi, když za námi přijdou kdykoli, jen tak si pohrát.

Podrobnosti najdete na zde.

TECHNICKÉ ŠKOLKY

Projekt OŠMT MMB je součástí programu na podporu vzdělávání dětí v technických a přírodních vědách. Cílem projektu je hravou formou, přiměřenou věkovým specifikům dětí předškolního věku, podporovat a rozvíjet technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti.