Vítejte v MŠ POD ŠPILBERKEM!
Údolní 704/9a, 602 00 Brno-střed
Provoz MŠ7:00 - 16:30

Projekty

Projekty

Mateřská škola POD ŠPILBERKEM je zapojená do několika projektů.

MAP BRNO

Statutární město Brno realizuje projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně. Projekt navazuje na realizaci předcházejícího projektu MAP Brno a je součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které probíhají na území celé ČR v rámci OP VVV již od roku 2016.

Hlavním cílem projektu MAP Brno IV je nadále zlepšovat kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách.

Plakát_MAP_IV

Erasmus+

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna. 

PROJEKT ŠABLONY

Operační program Jan Amos Komenský

Komenský pod Špilberkem – 2023 CZ.02.02.XX/…194

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí, spolupráce s rodiči dětí, odborně zaměřená komunitní setkávání v MŠ.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Plakát – Komenský

MRKVIČKA – síť mateřských škol podporujících environmentální vzdělávání

Mrkvička je síť mateřských škol a 1. a 2. ročníků základních škol se zájmem o ekologickou výchovu, kterou Lipka koordinuje od roku 2004. Od roku 2009 je jihomoravská síť součástí celostátní sítě MŠ Mrkvička. Jejím cílem je podpořit rozvoj ekologické výchovy v mateřských školách prostřednictvím zprostředkování komunikace mezi mateřskými školami a odborníky na ekologickou výchovu a výměnu informací a zkušeností mezi pedagogy mateřských škol navzájem.

V Jihomoravském kraji je v současnosti zapojeno 131 škol a dalších zařízení.

Podrobnosti najdete na zde.

KDOPAK PŘEČTE POHÁDKU

Projekt mateřské školy  je zaměřen na vzájemnou spolupráci seniorů s mateřskými školami tak, aby se spontánní formou navázala komunikace různých generací. Pracuje se sociální interakcí mezi dětmi a dříve narozenými, přičemž mezigenerační učení je obecně považováno za velmi přínosné, nejen v rámci tradičního vzdělávání. Důraz je kladen pouze na ochotu seniorů projektu se zúčastnit, žádné další nároky s tímto nejsou spojeny. Rozsah spolupráce je také vždy přizpůsoben časovým možnostem účastníků. „Naše“ babičky zveme na různé události, slavnosti a akce školy, ale jsme rádi, když za námi přijdou kdykoli, jen tak si pohrát.

TECHNICKÉ ŠKOLKY

Projekt OŠMT MMB je součástí programu na podporu vzdělávání dětí v technických a přírodních vědách. Cílem projektu je hravou formou, přiměřenou věkovým specifikům dětí předškolního věku, podporovat a rozvíjet technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti.