Vítejte v MŠ POD ŠPILBERKEM!
Údolní 704/9a, 602 00 Brno-střed
Provoz MŠ7:00 - 16:30

Projekty

Projekty

Mateřská škola POD ŠPILBERKEM je zapojená do několika projektů.

MAP BRNO

Statutární město Brno realizuje projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023117. Projekt navazuje na realizaci předcházejícího projekty MAP Brno a je součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které probíhají na území celé ČR v rámci OP VVV již od roku 2016. Projekt potrvá od září 2021 do listopadu 2023.

Hlavním cílem projektu MAP Brno III je nadále zlepšovat kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách.

MAP Brno III

 

Erasmus+

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna. 

PROJEKT ŠABLONY

Projekt je zaměřen na jednu z kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné

vzdělávání dětí, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí, spolupráce s veřejností.

ŠABLONY III.

MRKVIČKA – síť mateřských škol podporujících environmentální vzdělávání

Mrkvička je síť mateřských škol a 1. a 2. ročníků základních škol se zájmem o ekologickou výchovu, kterou Lipka koordinuje od roku 2004. Od roku 2009 je jihomoravská síť součástí celostátní sítě MŠ Mrkvička. Jejím cílem je podpořit rozvoj ekologické výchovy v mateřských školách prostřednictvím zprostředkování komunikace mezi mateřskými školami a odborníky na ekologickou výchovu a výměnu informací a zkušeností mezi pedagogy mateřských škol navzájem.

V Jihomoravském kraji je v současnosti zapojeno 131 škol a dalších zařízení.

Podrobnosti najdete na zde.

KDOPAK PŘEČTE POHÁDKU

Projekt mateřské školy  je zaměřen na vzájemnou spolupráci seniorů s mateřskými školami tak, aby se spontánní formou navázala komunikace různých generací. Pracuje se sociální interakcí mezi dětmi a dříve narozenými, přičemž mezigenerační učení je obecně považováno za velmi přínosné, nejen v rámci tradičního vzdělávání. Důraz je kladen pouze na ochotu seniorů projektu se zúčastnit, žádné další nároky s tímto nejsou spojeny. Rozsah spolupráce je také vždy přizpůsoben časovým možnostem účastníků. „Naše“ babičky zveme na různé události, slavnosti a akce školy, ale jsme rádi, když za námi přijdou kdykoli, jen tak si pohrát.

TECHNICKÉ ŠKOLKY

Projekt OŠMT MMB je součástí programu na podporu vzdělávání dětí v technických a přírodních vědách. Cílem projektu je hravou formou, přiměřenou věkovým specifikům dětí předškolního věku, podporovat a rozvíjet technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti.