Vítejte v MŠ POD ŠPILBERKEM!
Údolní 704/9a, 602 00 Brno-střed
Provoz MŠ7:00 - 16:30

Přijímací řízení 2024 – 2025

Přijímací řízení 2024 – 2025

Aktualizovaná verze Elektronické podpory zápisu do MŠ pro školní rok 2024/2025 je zpřístupněna od 15.2.2019 http://zapisdoms.brno.cz

Elektronické vydání přihlášky :  1.4 – 1.5. 2024

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat:

  1. na internetové adrese:  www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.
  2. na internetové adrese:  www.zapisdoms.brno.cz , poté vyzvednutí v naší mateřské škole.

Kritéria k přijetí dítěte do MŠ: http://zapisdoms.brno.cz/kriteria-rizeni

Sběr přihlášek :

Podání žádostí ve dnech :

13.5. 2024 9:00-12:00

14.5. 2024 13:00 – 16:00

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy 8k7kw5u (k přihlášce je nutné přiložit všechny ostatní dokumenty, při jakýchkoli nejasnostech si může ředitelka školy vyžádat originály dokumentů k nahlédnutí)

2. osobní podání 13. května 2024 v době od 9.00 do 16.00 a 14. května 2024 v době od 13.00 do 16.00 v kanceláři školy

Dokumenty:

  • (k přihlášce je nutné přiložit všechny ostatní dokumenty, při jakýchkoli nejasnostech si může ředitelka školy vyžádat originály dokumentů k nahlédnutí)

Den otevřených dveří neorganizujeme, provoz mateřské školy můžete navštívit individuálně na základě předchozí domluvy na telefonním čísle 736487232 během měsíce dubna.

Další informace najdete v odkazu Pro rodiče – Vzdělávání – Zápis do MŠ

Informujte se na adrese: www.zapisdoms.brno.cz o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

  • Odpovědnému pracovníkovi předložte rodný list, místo trvalého pobytu dítěte, potvrzení lékaře na přihlášce (u dětí, které nejsou v povinném předškolním vzdělávání potvrzení o řádném očkování), v případě cizinců doklad o přechodném pobytu dítěte, ze kterého vyplývá, která škola je pro něj spádová (pokud doklad nemají, předloží po domluvě s ředitelkou školy, ve lhůtě, kterou ředitelka stanoví, své povolení k pobytu a vyřídí dítěti tento doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky migrační politiky Ministerstva ČR, Tuřanka 1554/115b, Brno.
  • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.
  • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy  doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Den otevřených dveří neorganizujeme, provoz mateřské školy můžete navštívit individuálně na základě předchozí domluvy na telefonním čísle 736487232 během měsíce dubna.