Vítejte v MŠ POD ŠPILBERKEM!
Údolní 704/9a, 602 00 Brno-střed
Provoz MŠ7:00 - 16:30

Přijímací řízení 2023 – 2024

Přijímací řízení 2023 – 2024

Aktualizovaná verze Elektronické podpory zápisu do MŠ pro školní rok 2023/2024 je zpřístupněna od 15.2.2019 http://zapisdoms.brno.cz

Elektronické vydání přihlášky :  1.4 – 1.5.2023

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat:

  1. na internetové adrese:  www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.
  2. vyzvednutí na OŠMT Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková,  dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103.

Kritéria k přijetí dítěte do MŠ: http://zapisdoms.brno.cz/kriteria-rizeni

Sběr přihlášek :

Podání žádostí ve dnech 3. května a 4. května 2023

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy 8k7kw5u (k přihlášce je nutné přiložit všechny ostatní dokumenty, při jakýchkoli nejasnostech si může ředitelka školy vyžádat originály dokumentů k nahlédnutí)

2. osobní podání 3. května 2023 v době od 13.00 do 16.00 a 4. května 2023 v době od 9.00 do 13.00 v kanceláři školy

Dokumenty:

  • (k přihlášce je nutné přiložit všechny ostatní dokumenty, při jakýchkoli nejasnostech si může ředitelka školy vyžádat originály dokumentů k nahlédnutí)

Den otevřených dveří neorganizujeme, provoz mateřské školy můžete navštívit individuálně na základě předchozí domluvy na telefonním čísle 736487232 během měsíce dubna.

Další informace najdete v odkazu Pro rodiče – Vzdělávání – Zápis do MŠ

Informujte se na adrese: www.zapisdoms.brno.cz o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

  • Odpovědnému  pracovníkovi MŠ předložte řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od TP uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti či TP dítěte (pokud se liší od bydliště nebo TP zákonných zástupců).
  • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.
  • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy  doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!