Vítejte v MŠ POD ŠPILBERKEM!
Údolní 704/9a, 602 00 Brno-střed
Provoz MŠ7:00 - 16:30

Přijímací řízení 2019 – 2020

Přijímací řízení 2019 – 2020

Aktualizovaná verze Elektronické podpory zápisu do MŠ pro školní rok 2019/2020 je zpřístupněna od 15.2.2019 http://zapisdoms.brno.cz

Elektronické vydání přihlášky :  1.4 – 1.5.2019

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby:

  1. na internetové adrese:  www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.
  2. vyzvednutí na OŠMT Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková,  dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103.
  3. vyzvednutí na naší mateřské škole: 18. dubna 2019 od 10.30 do 15.00 hod. v kanc. školy

Kritéria k přijetí dítěte do MŠ: http://zapisdoms.brno.cz/kriteria-rizeni

Sběr přihlášek :

  • 2. května 2019 v době od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00
  • 3. května 2019 v době od 9.00 do 12.00 v kanceláři školy

Informujte se na adrese: www.zapisdoms.brno.cz o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

  • Odpovědnému  pracovníkovi MŠ předložte řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od TP uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti či TP dítěte (pokud se liší od bydliště nebo TP zákonných zástupců).
  • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.
  • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy  doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!