Vítejte v MŠ POD ŠPILBERKEM!
Údolní 704/9a, 602 00 Brno-střed
Provoz MŠ7:00 - 16:30

O MŠ

Představení MŠ

Mateřská škola POD ŠPILBERKEM byla k 1. lednu 1996 zřízena městem Brnem, jeho městskou částí Brno – střed, jako samostatná příspěvková organizace. Nachází se v historickém centru města Brna.

V přízemí činžovního domu na adrese Údolní 9 je třída C – Oranžová s kapacitou 24 dětí. V těsném sousedství, na adrese Údolní 9a se nachází třída B – Modrá s kapacitou 24 dětí. Třetí třída A – Duhová pro 24 dětí je od 1. září 2016 dislokovaná na adrese Biskupská 7. Celková kapacita školy se tím zvýšila na 72 dětí.

I přes to, že škola sídlí ve středu města, má vhodné podmínky pro pobyt venku. Blízký park pod hradem Špilberk, kam je možné vejít přímo brankou ze zahrady, i Denisovy sady, nabízí mnoho možností k vycházkám. V těsné blízkosti všech pracovišť je prostorná školní zahrada.

Na pracovišti Údolní 9a se podařilo v minulých letech vybudovat vhodné prostředí pro pobyt dětí venku. Tvoří ji různé biotopy, které jsou v přírodě přirozené např. lesíček, louka, vřesoviště, jezírko, zeleninové a květinové záhonky, bylinková spirála. Zároveň je vybavena několika herními prvky, citlivě zakomponovanými do přírodního prostředí. To vše společně s nádhernými vzrostlými stromy vytváří prostředí, v němž realizujeme vzdělávací činnosti zaměřené na výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí. Dolní část je vybavená jako sportoviště a děti zdě mají mnoho příležitostí k pohybovým aktivitám. Mají zde k dispozici koloběžky, kola a tříkolky, lezeckou stěnu, pomůcky pro míčové hry.

Na pracovišti Biskupská se podařilo vybudovat díky zřizovateli a výborné spolupráci s rodiči kromě přírodních prvků také herní prvky – lanovka, houpačka, pískoviště a další prvky podporující aktivitu a tvořivost dětí.

Od roku 2008 spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity a jako fakultní mateřská škola zajišťujeme praxe pro studenty oboru Učitelství pro mateřské školy. V roce 2016 jsme se jako pilotní mateřská škola zapojili do projektu městské části Brno – střed „Kdopak přečte pohádku?“, který rozvíjí vzájemnou spolupráci seniorů s mateřskými školami. V roce 2017 jsme se zapojili do projektu OŠMT MMB „Technické školy“, který podporuje a rozvíjí technické myšlení, tvořivost a manuální zručnost dětí.

Všechny učitelky v naší MŠ mají odbornou kvalifikaci pro práci s předškolními dětmi. Protože škola integruje děti se speciálními vzdělávacími potřebami, doplňují dle aktuální situace pedagogický sbor asistenti pedagoga.

Při mateřské škole aktivně pracuje Klub rodičů, který se velkou měrou podílí na zajišťování dalších aktivit pro děti naší školy.

Stravu pro děti i zaměstnance naší školy dovážíme ze školní kuchyně Pellicova 4.