Vítejte v MŠ POD ŠPILBERKEM!
Údolní 704/9a, 602 00 Brno-střed
Provoz MŠ7:00 - 16:30

Omlouvání

OMLOUVÁNÍ

Docházka dětí je evidována učitelkami ve třídě, do které jsou děti zapsány (kmenová třída).

V případě absence rodiče informují učitelky kmenové třídy:

 • osobně,
 • telefonicky,
 • emailem.

Třída A – Duhová:  776 439 625

Třída B – Modrá:    774 703 524

Třída C – Oranžová542 214 995, 774 703 519

Odhlášení stravy

Odhlásit nebo přihlásit dítě ke stravování, je možno nejpozději do 11:00 předchozího dne, telefonicky v MŠ nebo zápisem do sešitu.

Kompletní informace k odhlašování stravy.

Povinné předškolní vzdělávání
 • V případě nepřítomnosti dítěte, které plní povinné vzdělávání je zákonný zástupce povinen doložit MŠ písemně důvody nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte.
 • Uvolňování z předškolního vzdělávání na delší dobu povolí ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů s uvedením důvodu.
 • Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá nepřítomnost dítěte při povinném vzdělávání v MŠ, oznámí písemně tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu.
 • Písemné oznámení nepřítomnosti je možné doručit do MŠ (musí být evidovány):
  • osobně omluvným listem ve kmenové třídě, u učitelek dané třídy
  • e-mailem na e-mailovou adresu třídy, s kterou je rodič obeznámen v den nástupu dítěte do MŠ
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin. Jejich rozpis pro aktuální školní rok je zveřejněn na nástěnkách v šatnách dětí.

ŠKOLNÍ ŘÁD – podrobné informace k omlouvání

Omluvný list ke stažení