Vítejte v MŠ POD ŠPILBERKEM!
Údolní 704/9a, 602 00 Brno-střed
Provoz MŠ7:00 - 16:30

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Důležité termíny
  • Elektronické nebo osobní vydání přihlášky: duben daného kalendářního roku
  • Sběr přihlášek: květen daného kalendářního roku

Přesná data a další informace jsou před zápisem doplněna do aktualit.

Postup přihlášení

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat:

Odpovědnému pracovníkovi předložte rodný list, místo trvalého pobytu dítěte, potvrzení lékaře na přihlášce (u dětí, které nejsou v povinném předškolním vzdělávání potvrzení o řádném očkování), v případě cizinců doklad o přechodném pobytu dítěte, ze kterého vyplývá, která škola je pro něj spádová (pokud doklad nemají, předloží po domluvě s ředitelkou školy, ve lhůtě, kterou ředitelka stanoví, své povolení k pobytu a vyřídí dítěti tento doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky migrační politiky Ministerstva ČR, Tuřanka 1554/115b, Brno).

Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, i v tomto případě však musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Den otevřených dveří neorganizujeme, provoz mateřské školy můžete navštívit individuálně na základě předchozí domluvy na telefonním čísle 736487232 během měsíce dubna.

Další tipy