Vítejte v MŠ POD ŠPILBERKEM!
Údolní 704/9a, 602 00 Brno-střed
Provoz MŠ7:00 - 16:30

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Důležité termíny
  • Elektronické nebo osobní vydání přihlášky: duben daného kalendářního roku
  • Sběr přihlášek: květen daného kalendářního roku

Přesná data a další informace jsou před zápisem doplněna do aktualit.

Postup přihlášení

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby:

  • na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.
  • vyzvednutí na OŠMT Magistrátu města Brna
  • vyzvednutí v naší mateřské škole

Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložte řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte,  občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od TP uvedeného v OP, doklad o bydlišti či TP dítěte (pokud se liší od bydliště nebo TP zákonných zástupců).

Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, i v tomto případě však musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Další tipy