Vítejte v MŠ POD ŠPILBERKEM!
Údolní 704/9a, 602 00 Brno-střed
Provoz MŠ7:00 - 16:30

Přijímací řízení 2018/2019

Přijímací řízení 2018/2019

Elektronické vydání přihlášky je možné od  3.4. – 1.5.2018

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby:

  1. na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.
  2. vyzvednutí na OŠMT Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková nebo paní Hofbruckerová.
  3. vyzvednutí na naší mateřské škole :  5.dubna 2018 od 8.00 do 10.00 hod a 9. dubna 2018 od 15.00 do 16.30 hod v kanceláři školy.

Sběr přihlášek :

  • 2. května 2018 v době od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00
  • 3. května 2018 v době od 9.00 do 13.00 v kanceláři školy

Informujte se na adrese: www.zapisdoms.brno.cz o počtech volných míst na MŠ a spádových obvodech mateřských škol, můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

Kritéria přijímacího řízení nejdete na: https://zapisdoms.brno.cz/kriteria-rizeni

Spádové obvody mateřských škola najdete na:https://zapisdoms.brno.cz/spadove-obvody-skol

  • Odpovědnému  pracovníkovi MŠ předložte řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od TP uvedeného v OP (např. nájemní smlouva), doklad o bydlišti či TP dítěte (pokud se liší od bydliště nebo TP zákonných zástupců).
  • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ, do každé z nich se však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.
  • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy  doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!