Vítejte v MŠ POD ŠPILBERKEM!
Údolní 704/9a, 602 00 Brno-střed
Provoz MŠ7:00 - 16:30

Povinná předškolní docházka

Povinná předškolní docházka

MILÍ RODIČE, JISTĚ VÍTE, ŽE Z NOVELY ŠKOLSKÉHO ZÁKONA VYPLÝVÁ POVINNOST PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V POSLEDNÍM ROCE PŘED VSTUPEM DO ZŠ.

Děti, které plní­ povinnost předškolní­ho vzdělávání­ formou pravidelné denní­ docházky, dochází­ do MŠ v pracovních dnech v čase od 8:00 do 12:00 hod. Vzdělávání­ v ostatní­ době provozu MŠ je dobrovolné. Povinnost předškolního vzdělávání­ není­ dána ve dnech školních prázdnin.

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI

V případě nepří­tomnosti dítěte, které plní­ povinné vzdělávání­, je zákonný zástupce povinen doložit MŠ písemně důvody nepřítomnosti nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známa nepřítomnost dítěte při povinném vzdělávání v MŠ, oznámí písemně tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu.

Písemné oznámení je možné doručit do MŠ :

  • osobně omluvným listem ředitelce nebo učitelkám MŠ
  • poštou (doporučeně)
  • e-mailem na adresu omluvenky.skolka@volny.cz

PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE VE ŠKOLNÍM ŘÁDU, KTERÝ JE ZVEŘEJNĚN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MŠ NEBO V TIŠTĚNÉ FORMĚ V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH.

SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM JE NUTNÉ SE SEZNÁMIT A SVÝM PODPISEM STVRDIT JEHO DODRŽOVÁNÍ.