Vítejte v MŠ POD ŠPILBERKEM!
Údolní 704/9a, 602 00 Brno-střed
Provoz MŠ7:00 - 16:30

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Podání žádostí ve dnech 3. května a 4. května 2023

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy 8k7kw5u  (k přihlášce je nutné přiložit všechny ostatní dokumenty, při jakýchkoli nejasnostech si může ředitelka školy vyžádat originály dokumentů k nahlédnutí)

2. osobní podání 3. května 2023 v době od 13.00 do 16.00 a 4. května 2023 v době od 9.00 do 13.00 v kanceláři školy

Dokumenty:

  • rodný list dítěte, OP k doložení místa trvalého bydliště, v případě cizinců doklad o přechodném bydlišti, z nějž vyplývá, která škola je pro něj spádová, doložení trvalého pobytu u nespádových dětí.

Den otevřených dveří neorganizujeme, provoz mateřské školy můžete navštívit individuálně na základě předchozí domluvy na telefonním čísle 736487232 během měsíce dubna.

Další informace najdete v odkazu Pro rodiče – Vzdělávání – Zápis do MŠ