Vítejte v MŠ POD ŠPILBERKEM!
Údolní 704/9a, 602 00 Brno-střed
Provoz MŠ7:00 - 16:30

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2021/2022

Elektronické vydání přihlášky :  1.4. – 30.4.2021

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat:

1.  na internetové adrese:  www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.,

2.  vyzvednutím na OŠMT Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, Mgr. Dagmara Hanáková 542 172 179, Mgr. Irena Hudcová 542 172 181

úřední dny: pondělí a středa 8.00 – 17.00

3.  vyzvednutím na naší mateřské škol:  1. dubna 2021 od 13.00 do 15.00 hod. v kanceláři školy.

Podání žádostí ve dnech 3. května  a 4. května 2021

Přihlášku je v těchto dnech vzhledem k epidemiologické situaci možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy 8k7kw5u,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání – schránka v chodbě domu nebo na dveřích hlavního vchodu do MŠ Údolní 9a, ve výjimečných případech osobní předání po předchozí domluvě s ředitelkou školy.

Dokumenty:

  • doklad o očkování (potvrzeno lékařem přímo v přihlášce), rodný list dítěte, místo trvalého pobytu dítěte (OP, u cizinců doklad o přechodném pobytu dítěte)

3. května 2021 v době od 9.00 do 12.00

4. května 2021 v době od 14.00 do 16.30 v kanceláři školy

Další informace najdete v odkazu Pro rodiče – Vzdělávání – Zápis do MŠ