Vítejte v MŠ POD ŠPILBERKEM!
Údolní 704/9a, 602 00 Brno-střed
Provoz MŠ7:00 - 16:30

Přijímací řízení 24/25

ZÁPIS DO MŠ

Probíhá elektronicky pro všechny mateřské školy v Brně.

Přihlášky lze generovat v termínu od 15.4. – 14.5.2024 na www.zapisdoms.brno.cz

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Osobní podání v kanceláři školy

· pondělí 13. května 9.00 – 12.00

· úterý 14. května 13.00 – 16.00

E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – nelze jen poslat prostý e-mail!

Poštou – rozhodující je datum podání na poštu.

Datovou schránkou školy – 8k7kw5u

DOKLADY K ZÁPISU

· rodný list

· místo trvalého pobytu dítěte

· potvrzení lékaře na přihlášce (u dětí, které nejsou v povinném předškolním vzdělávání potvrzení o řádném očkování)

· v případě cizinců doklad o přechodném pobytu dítěte, ze kterého vyplývá, která škola je pro něj spádová (pokud doklad nemají, předloží po domluvě s ředitelkou školy, ve lhůtě, kterou ředitelka stanoví, své povolení k pobytu a vyřídí dítěti tento doklad nas pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva ČR, Tuřanka 1554/115b, Brno)

VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Od 23. května můžete očekávat informace o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte (případně nutnost losování).

MŠ Vás bude kontaktovat prostřednictví sms, telefonicky nebo emailem, doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí zásilkou do vlastních rukou (přijímací řízení probíhá ve správním řízení).

Od 23.května můžete také v aplikaci sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte, např. zda se hranice neposunula tak, že bylo Vaše dítě přijato.