Vítejte v MŠ POD ŠPILBERKEM!
Údolní 704/9a, 602 00 Brno-střed
Provoz MŠ7:00 - 16:30

OBNOVENÍ PROVOZU MŠ

Milí rodiče, děkujeme Vám za vstřícnost a pomoc při organizování provozu v nadcházejících dnech. 

Děkujeme také za všechny vaše nabídky a ochotu pomoci, moc si každé Vaší pomoci vážíme.

Podařilo se díky Vám zorganizovat provoz v menších skupinách a také sehnat dobrovolníky z řad studentů MU, takže od 1.6. jsme schopni vrátit se k provozu se stravou a to od 8.00 do 16.00.

Děkujeme!!!

Prosím pozorně si přečtěte znovu všechny podmínky provozu v příloze (příchod, pohyb v šatně, předávání dětí atd.)

Skupiny dětí zůstávají po celou dobu provozu ve stejném složení, tak jak jsme společně naplánovali a domluvili v jednotlivých třídách!

Pokud nám to počasí dovolí, budeme po celou dobu pobytu dětí ve školce venku na školní zahradě. I v době provozu se stravou, budeme svačit na školní zahradě, pouze oběd a odpočinek bude probíhat v MŠ, za dodržení daných podmínek.

!DĚTI JE NUTNÉ DO MŠ PŘIVÉST NEJPOZDĚJI DO 9.00!

Od 25.5. – 29.5.   8.00 – 14.00 bez stravy

  • děti si přinesou batůžek s větší svačinou v uzavíratelné krabičce s nadepsaným jménem a láhev s pitím také s nadepsaným jménem
  • rodiče odevzdají písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění, písemné seznámení s podmínkami pobytu dítěte v MŠ a s vymezením rizikových skupin osob stanovených MZ

Od 1.6. – 30.6.    8.00 – 16.00 se stravou

  • děti si přinesou láhev s pitím s nadepsaným jménem

Děti s příznaky virového nebo jiného onemocnění NEBUDOU do mateřské školy PŘIJATY (jedná se o jakékoliv příznaky onemocnění dýchacích cest – rýma, kašel, pylová alergie, zvýšená teplota, atd. )

Děti s takovými příznaky mají do školky vstup ZAKÁZÁN (týká se i doprovodu)!

Prosíme rodiče o ohleduplnost vůči ostatním a osobní zodpovědnost!

Školné – za duben a květen se nehradí, školné 650,- Kč za červen je nutné uhradit.

Děkuji Vám za spolupráci a pečlivé zvážení Vašich rozhodnutí a přeji Vám pevné zdraví.

Pavlína Stará, ředitelka školy